Termeni de utilizare

Termeni de utilizare a site-ului web

Acestea sunt Termeni de utilizare pentru Smart Infra, accesibil de la https://smart-infra.ro

Ultima actualizare: 16 octombrie 2023

Site-ul Smart Infra situat la adresa htttps://smart-infra.ro este o lucrare protejată de drepturi de autor aparținând SMART INFRA SRL. Anumite caracteristici ale Site-ului pot face obiectul unor orientări, termeni sau reguli suplimentare, care vor fi publicate pe Site în legătură cu aceste caracteristici.

Toți acești termeni, orientări și reguli suplimentare sunt încorporați prin trimitere în acești Termeni.

Acești Termeni de utilizare descriu termenii și condițiile obligatorii din punct de vedere juridic care supraveghează utilizarea de către dvs. a site-ului. Prin conectarea la site, vă conformați acestor termeni și declarați că aveți autoritatea și capacitatea de a încheia acești termeni. TREBUIE SĂ AVEȚI CEL PUȚIN 18 ANI PENTRU A ACCESA SITE-UL. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOATE PREVEDERILE ACESTOR TERMENI, NU VĂ CONECTAȚI ȘI/SAU NU UTILIZAȚI SITE-UL.

Acești termeni impun utilizarea secțiunii de arbitraj 10.2 pe bază individuală pentru a rezolva litigiile și limitează, de asemenea, căile de atac disponibile în cazul unui litigiu. Acești Termeni de utilizare au fost creați cu ajutorul Termeni de utilizare Generator.

Accesul la site

Sub rezerva acestor condiții. Compania vă acordă o licență netransferabilă, neexclusivă, revocabilă și limitată de acces la Site numai pentru uz personal și necomercial.

Anumite restricții. Drepturile care vă sunt aprobate în acești Termeni sunt supuse următoarelor restricții: (a) nu veți vinde, închiria, da în arendă, transfera, atribui, distribui, găzdui sau exploata în alt mod comercial site-ul; (b) nu veți modifica, nu veți realiza lucrări derivate, nu veți dezasambla, nu veți compila invers sau nu veți face inginerie inversă pentru nicio parte a site-ului; (c) nu veți accesa site-ul pentru a construi un site web similar sau concurent; și (d) cu excepția cazului în care se menționează în mod expres în prezentul document, nicio parte a site-ului nu poate fi copiată, reprodusă, distribuită, republicată, descărcată, afișată, postată sau transmisă sub nicio formă sau prin niciun mijloc, cu excepția cazului în care se indică altfel, orice versiune viitoare, actualizare sau altă adăugare la funcționalitatea site-ului va fi supusă acestor termeni. Toate drepturile de autor și alte notificări de proprietate de pe site trebuie să fie păstrate pe toate copiile acestora.

Compania își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau înceta utilizarea Site-ului cu sau fără a vă anunța. Ați aprobat faptul că Societatea nu va fi trasă la răspundere față de dvs. sau față de o terță parte pentru orice modificare, întrerupere sau încetare a Site-ului sau a oricărei părți a acestuia.

Fără asistență sau întreținere. Sunteți de acord că Societatea nu va avea nicio obligație de a vă oferi asistență în legătură cu Site-ul.

Cu excepția oricărui Conținut al utilizatorului pe care îl puteți furniza, sunteți conștient că toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale și secretele comerciale, din cadrul Site-ului și a conținutului acestuia sunt deținute de Companie sau de furnizorii Companiei. Rețineți că acești Termeni și accesul la Site nu vă conferă niciun drept, titlu sau interes în sau pentru niciun drept de proprietate intelectuală, cu excepția drepturilor de acces limitate exprimate în Secțiunea 2.1. Compania și furnizorii săi își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în acești Termeni.

Legături și anunțuri de la terți; alți utilizatori

Linkuri și anunțuri de la terți. Site-ul poate conține linkuri către site-uri și servicii ale unor terțe părți și/sau afișa reclame pentru terțe părți. Astfel de linkuri și anunțuri ale terților nu se află sub controlul Companiei, iar Compania nu este responsabilă pentru niciun link și anunț al terților. Compania oferă acces la aceste linkuri și anunțuri ale terților doar ca o facilitate pentru dvs. și nu revizuiește, aprobă, monitorizează, susține, garantează și nu face nicio declarație cu privire la linkurile și anunțurile terților. Utilizați toate linkurile și anunțurile terților pe propriul risc și ar trebui să aplicați un nivel adecvat de precauție și discreție în acest sens. Atunci când faceți clic pe oricare dintre legăturile și anunțurile terților, se aplică termenii și politicile terților în cauză, inclusiv practicile de confidențialitate și de colectare a datelor ale terților.

Alți utilizatori. Fiecare utilizator al Site-ului este singurul responsabil pentru orice și tot Conținutul de utilizator propriu. Deoarece nu controlăm Conținutul utilizatorului, recunoașteți și sunteți de acord că nu suntem responsabili pentru niciun Conținut al utilizatorului, indiferent dacă este furnizat de dumneavoastră sau de alte persoane. Sunteți de acord că Societatea nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere sau pagubă suferită ca urmare a unor astfel de interacțiuni. Dacă există un litigiu între dvs. și orice utilizator al Site-ului, nu suntem obligați să ne implicăm.

Prin prezenta, eliberați și descărcați pentru totdeauna Compania și funcționarii, angajații, agenții, succesorii și cesionarii noștri de orice dispută, revendicare, controversă, cerere, drept, obligație, răspundere, acțiune și cauză de acțiune de orice fel și natură din trecut, prezentă și viitoare, care a apărut sau apare direct sau indirect din, sau care se referă direct sau indirect la Site. Dacă sunteți rezident al Californiei, renunțați prin prezenta la secțiunea 1542 din Codul civil al Californiei în legătură cu cele de mai sus, care prevede: "o renunțare generală nu se extinde la pretențiile pe care creditorul nu le cunoaște sau nu bănuiește că există în favoarea sa la momentul semnării renunțării, care, dacă ar fi fost cunoscute de el sau de ea, ar fi afectat în mod semnificativ înțelegerea sa cu debitorul."

Cookie-uri și balize web. La fel ca orice alt site web, Smart Infra utilizează "cookie-uri". Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a stoca informații, inclusiv preferințele vizitatorilor și paginile de pe site pe care vizitatorul le-a accesat sau vizitat. Informațiile sunt utilizate pentru a optimiza experiența utilizatorilor prin personalizarea conținutului paginilor noastre web pe baza tipului de browser al vizitatorilor și/sau a altor informații.

Declarații de renunțare

Site-ul este furnizat "așa cum este" și "așa cum este disponibil", iar compania și furnizorii noștri renunță în mod expres la toate garanțiile și condițiile de orice fel, fie că sunt exprese, implicite sau statutare, inclusiv toate garanțiile sau condițiile de vandabilitate, adecvare la un anumit scop, titlu, bucurie liniștită, acuratețe sau nerespectare. Noi și furnizorii noștri nu garantăm că site-ul va îndeplini cerințele dumneavoastră, va fi disponibil în mod neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori, sau că va fi precis, fiabil, fără viruși sau alte coduri dăunătoare, complet, legal sau sigur. În cazul în care legea aplicabilă necesită garanții în ceea ce privește site-ul, toate aceste garanții sunt limitate în durată la nouăzeci (90) de zile de la data primei utilizări.

Unele jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicite, astfel încât este posibil ca excluderea de mai sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră. Unele jurisdicții nu permit limitări privind durata unei garanții implicite, astfel încât este posibil ca limitarea de mai sus să nu vi se aplice.

Limitarea răspunderii

În măsura maximă permisă de lege, în niciun caz compania sau furnizorii noștri nu vor fi răspunzători față de dvs. sau față de o terță parte pentru pierderi de profit, pierderi de date, costuri de achiziție de produse înlocuitoare sau orice daune indirecte, consecvente, exemplare, accidentale, speciale sau punitive care decurg din sau sunt legate de acești termeni sau de utilizarea sau incapacitatea dvs. de a utiliza site-ul, chiar dacă compania a fost avertizată de posibilitatea unor astfel de daune. Accesarea și utilizarea site-ului se face la discreția și pe riscul dumneavoastră, iar dumneavoastră veți fi singurul responsabil pentru orice deteriorare a dispozitivului sau a sistemului dvs. informatic, sau pentru pierderea de date care rezultă din acestea.

În măsura maximă permisă de lege, fără a aduce atingere prevederilor contrare din prezentul document, răspunderea noastră față de dumneavoastră pentru orice daune care decurg din sau sunt legate de acest acord, va fi limitată în orice moment la maximum cincizeci de dolari americani (u.s. $50). Existența mai multor reclamații nu va mări această limită. Sunteți de acord că furnizorii noștri nu vor avea nicio răspundere de niciun fel care rezultă din sau are legătură cu acest acord.

Unele jurisdicții nu permit limitarea sau excluderea răspunderii pentru daune accidentale sau indirecte, astfel încât este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Termen și reziliere. Sub rezerva acestei secțiuni, acești Termeni vor rămâne în vigoare și în vigoare pe durata utilizării Site-ului. Putem suspenda sau rezilia drepturile dvs. de a utiliza Site-ul în orice moment și din orice motiv, la discreția noastră, inclusiv pentru orice utilizare a Site-ului care încalcă acești Termeni. La încetarea drepturilor dvs. în temeiul acestor Termeni, contul dvs. și dreptul dvs. de a accesa și utiliza Site-ul vor înceta imediat. Înțelegeți că orice reziliere a contului dvs. poate implica ștergerea Conținutului de utilizator asociat cu contul dvs. din bazele noastre de date live. Compania nu va avea nicio răspundere față de dvs. pentru orice reziliere a drepturilor dvs. în temeiul acestor Termeni. Chiar și după ce drepturile dumneavoastră în temeiul acestor Termeni sunt reziliate, următoarele prevederi ale acestor Termeni vor rămâne în vigoare: Secțiunile 2 până la 2.5, Secțiunea 3 și Secțiunile 4 până la 10.

Politica privind drepturile de autor

Compania respectă proprietatea intelectuală a altora și solicită ca utilizatorii Site-ului nostru să facă același lucru. În legătură cu Site-ul nostru, am adoptat și implementat o politică de respectare a legislației privind drepturile de autor care prevede eliminarea oricărui material care încalcă drepturile de autor și încetarea activității utilizatorilor Site-ului nostru online care încalcă în mod repetat drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor. Dacă credeți că unul dintre utilizatorii noștri încalcă în mod ilegal, prin utilizarea Site-ului nostru, drepturile de autor ale unei lucrări și doriți ca materialul presupus a fi încălcat să fie îndepărtat, trebuie să furnizați următoarele informații sub forma unei notificări scrise (în conformitate cu 17 U.S.C. § 512(c)) către agentul nostru desemnat pentru drepturile de autor:

  • semnătura dumneavoastră fizică sau electronică;
  • identificarea operei (operelor) protejate prin drepturi de autor despre care susțineți că au fost încălcate;
  • identificarea materialului de pe serviciile noastre despre care susțineți că încalcă legea și pe care ne solicitați să îl eliminăm;
  • informații suficiente pentru a ne permite să localizăm aceste materiale;
  • adresa dumneavoastră, numărul de telefon și adresa de e-mail;
  • o declarație că aveți o convingere de bună credință că utilizarea materialului contestabil nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege; și
  • o declarație că informațiile din notificare sunt corecte și, sub sancțiunea de sperjur, că sunteți fie proprietarul drepturilor de autor care se presupune că au fost încălcate, fie că sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului drepturilor de autor.

Vă rugăm să rețineți că, în conformitate cu 17 U.S.C. § 512(f), orice denaturare a unui fapt material într-o notificare scrisă supune automat partea reclamantă la răspundere pentru orice daune, costuri și onorarii de avocat suportate de noi în legătură cu notificarea scrisă și acuzația de încălcare a drepturilor de autor.

General

Acești Termeni pot fi revizuiți ocazional, iar dacă facem modificări substanțiale, vă putem notifica prin trimiterea unui e-mail la ultima adresă de e-mail pe care ne-ați furnizat-o și/sau prin afișarea în mod vizibil a unei notificări privind modificările pe site-ul nostru. Sunteți responsabil să ne furnizați cea mai recentă adresă de e-mail a dumneavoastră. În cazul în care ultima adresă de e-mail pe care ne-ați furnizat-o nu este valabilă, trimiterea de către noi a e-mailului care conține o astfel de notificare va constitui totuși o notificare efectivă a modificărilor descrise în notificare. Orice modificare a acestor Termeni va intra în vigoare la cea mai apropiată perioadă de treizeci (30) de zile calendaristice de la trimiterea de către noi a unei notificări prin e-mail către dvs. sau la treizeci (30) de zile calendaristice de la postarea de către noi a notificării modificărilor pe site-ul nostru. Aceste modificări vor intra în vigoare imediat pentru noii utilizatori ai Site-ului nostru. Utilizarea în continuare a Site-ului nostru după notificarea acestor modificări va indica faptul că ați luat la cunoștință de aceste modificări și că sunteți de acord să vă supuneți termenilor și condițiilor acestor modificări.
Soluționarea litigiilor. Vă rugăm să citiți cu atenție acest acord de arbitraj. Acesta face parte din contractul dvs. cu Compania și vă afectează drepturile. Acesta conține proceduri de ARBITRAJ OBLIGATORIU și OBLIGATORIU ȘI O RENUNȚARE LA ACȚIUNI DE CLASĂ.

Aplicabilitatea acordului de arbitraj. Toate revendicările și litigiile legate de Termeni sau de utilizarea oricărui produs sau serviciu furnizat de Companie care nu pot fi rezolvate informal sau în instanța de judecată pentru litigii cu valoare redusă vor fi rezolvate prin arbitraj obligatoriu pe bază individuală, în conformitate cu termenii prezentului Acord de arbitraj. Cu excepția cazului în care se convine altfel, toate procedurile de arbitraj se vor desfășura în limba engleză. Prezentul acord de arbitraj se aplică atât dumneavoastră și Companiei, cât și oricăror filiale, afiliați, agenți, angajați, predecesori în interes, succesori și cesionari, precum și tuturor utilizatorilor sau beneficiarilor autorizați sau neautorizați ai serviciilor sau bunurilor furnizate în conformitate cu Termenii.

Obligația de notificare și soluționarea informală a litigiilor. Înainte ca oricare dintre părți să poată solicita arbitrajul, partea trebuie să trimită celeilalte părți o notificare scrisă a litigiului, în care să descrie natura și temeiul cererii sau al litigiului, precum și soluția solicitată. Notificarea către Companie trebuie trimisă la adresa: București, România. După primirea Notificării, dumneavoastră și Compania puteți încerca să rezolvați cererea sau litigiul în mod informal. Dacă dumneavoastră și Compania nu rezolvați reclamația sau litigiul în termen de treizeci (30) de zile de la primirea Notificării, oricare dintre părți poate iniția o procedură de arbitraj. Valoarea oricărei oferte de soluționare făcută de oricare dintre părți nu poate fi dezvăluită arbitrului decât după ce acesta a stabilit valoarea hotărârii la care are dreptul oricare dintre părți.

Reguli de arbitraj. Arbitrajul se inițiază prin intermediul Asociației Americane de Arbitraj, un furnizor de soluții alternative de soluționare a litigiilor stabilit care oferă servicii de arbitraj în conformitate cu prezenta secțiune. În cazul în care AAA nu este disponibilă pentru arbitraj, părțile convin să selecteze un furnizor alternativ de SAL. Regulile furnizorului de SAL vor guverna toate aspectele arbitrajului, cu excepția cazului în care aceste reguli sunt în conflict cu Termenii. Regulile de arbitraj pentru consumatori ale AAA care guvernează arbitrajul sunt disponibile online la adr.org sau sunând la AAA la 1-800-778-7879. Arbitrajul va fi condus de un arbitru unic și neutru. Orice reclamații sau litigii în care valoarea totală a hotărârii solicitate este mai mică de zece mii de dolari americani (US $10.000,00) pot fi soluționate prin arbitraj obligatoriu fără înfățișare, la alegerea părții care solicită despăgubiri. Pentru cererile sau litigiile în care valoarea totală a hotărârii solicitate este de zece mii de dolari americani (US $10.000,00) sau mai mult, dreptul la o audiere va fi determinat de regulile de arbitraj. Orice audiere va avea loc într-o locație aflată la mai puțin de 100 de mile de reședința dumneavoastră, cu excepția cazului în care locuiți în afara Statelor Unite și dacă părțile nu convin altfel. În cazul în care locuiți în afara Statelor Unite, arbitrul va anunța părțile cu o notificare rezonabilă cu privire la data, ora și locul oricărei audieri orale. Orice hotărâre privind hotărârea arbitrală pronunțată de arbitru poate fi pronunțată în orice instanță competentă. În cazul în care arbitrul vă acordă o hotărâre care este mai mare decât ultima ofertă de soluționare pe care v-a făcut-o compania înainte de inițierea arbitrajului, compania vă va plăti suma cea mai mare dintre valoarea hotărârii sau $2.500,00. Fiecare parte își va suporta propriile costuri și cheltuieli care decurg din arbitraj și va plăti o parte egală din onorariile și costurile furnizorului de servicii de soluționare alternativă a litigiilor.

Reguli suplimentare pentru arbitrajul bazat pe neprezentare. În cazul în care se optează pentru un arbitraj fără înfățișare, arbitrajul se desfășoară prin telefon, online și/sau se bazează exclusiv pe observații scrise; modalitatea specifică este aleasă de partea care inițiază arbitrajul. Arbitrajul nu implică nicio înfățișare personală a părților sau a martorilor, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

Limitele de timp. În cazul în care dvs. sau Compania recurgeți la arbitraj, acțiunea de arbitraj trebuie inițiată și/sau solicitată în termenul de prescripție și în orice termen limită impus în conformitate cu Regulile AAA pentru cererea relevantă.

Autoritatea de arbitru. În cazul în care este inițiat arbitrajul, arbitrul va decide drepturile și obligațiile dumneavoastră și ale Companiei, iar litigiul nu va fi consolidat cu alte probleme sau asociat cu alte cazuri sau părți. Arbitrul va avea autoritatea de a acorda moțiuni de dispunere a tuturor sau a unei părți din orice cerere. Arbitrul va avea autoritatea de a acorda despăgubiri bănești și de a acorda orice măsură de remediere nemonetară sau de reparație disponibilă pentru o persoană fizică în conformitate cu legislația aplicabilă, cu Regulile AAA și cu Termenii. Arbitrul va emite o hotărâre scrisă și o declarație de decizie care să descrie constatările și concluziile esențiale pe care se bazează hotărârea. Arbitrul are aceeași autoritate de a acorda despăgubiri pe bază individuală pe care ar avea-o un judecător într-o instanță de judecată. Hotărârea arbitrului este definitivă și obligatorie pentru dumneavoastră și pentru Companie.

Renunțarea la un proces cu juriu. PĂRȚILE RENUNȚĂ PRIN PREZENTA LA DREPTURILE LOR CONSTITUȚIONALE ȘI STATUTARE de a merge în instanță și de a avea un proces în fața unui judecător sau a unui juriu, alegând în schimb ca toate revendicările și litigiile să fie soluționate prin arbitraj în temeiul prezentului acord de arbitraj. Procedurile de arbitraj sunt, de obicei, mai limitate, mai eficiente și mai puțin costisitoare decât normele aplicabile în instanță și sunt supuse unei revizuiri foarte limitate de către o instanță. În cazul în care ar trebui să apară un litigiu între dvs. și Companie în orice instanță de stat sau federală într-o acțiune în justiție pentru a anula sau a pune în aplicare o hotărâre arbitrală sau în alt mod, Dvs. și Compania renunțați la toate drepturile la un proces cu juriu, alegând în schimb ca disputa să fie soluționată de un judecător.

Renunțarea la acțiunile colective sau consolidate. Toate revendicările și litigiile care intră în domeniul de aplicare al acestui acord de arbitraj trebuie să fie arbitrate sau judecate pe bază individuală și nu pe bază de clasă, iar revendicările mai multor clienți sau utilizatori nu pot fi arbitrate sau judecate în comun sau consolidate cu cele ale oricărui alt client sau utilizator.

Confidențialitatea. Toate aspectele procedurii de arbitraj sunt strict confidențiale. Părțile convin să păstreze confidențialitatea, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Prezentul alineat nu împiedică o parte să prezinte unei instanțe judecătorești orice informație necesară pentru a pune în aplicare prezentul acord, pentru a pune în aplicare o hotărâre arbitrală sau pentru a solicita o măsură asiguratorie sau echitabilă.

Separabilitate. În cazul în care una sau mai multe părți ale prezentului acord de arbitraj sunt declarate nevalabile sau inaplicabile în temeiul legii de către o instanță competentă, atunci această parte sau aceste părți specifice nu vor avea niciun efect și vor fi separate, iar restul acordului va continua să fie în vigoare și să producă efecte.

Dreptul de renunțare. Oricare sau toate drepturile și limitările prevăzute în prezentul acord de arbitraj pot fi anulate de către partea împotriva căreia este formulată cererea. O astfel de renunțare nu va renunța sau afecta nicio altă parte a prezentului acord de arbitraj.

Supraviețuirea acordului. Prezentul acord de arbitraj va supraviețui încetării relației dumneavoastră cu Compania.

Curtea pentru cererile cu valoare redusă. Cu toate acestea, fie dumneavoastră, fie Societatea puteți introduce o acțiune individuală în instanța pentru cauze cu valoare redusă.

Ajutor echitabil de urgență. Cu toate acestea, oricare dintre părți poate solicita o măsură echitabilă de urgență în fața unei instanțe de stat sau federale pentru a menține status quo-ul în așteptarea arbitrajului. O cerere de măsuri provizorii nu este considerată o renunțare la orice alte drepturi sau obligații în temeiul prezentului acord de arbitraj.

Revendicările nu fac obiectul arbitrajului. Fără a aduce atingere celor de mai sus, pretențiile de defăimare, încălcarea legii privind frauda și abuzul de calculator și încălcarea sau deturnarea brevetului, a drepturilor de autor, a mărcii comerciale sau a secretelor comerciale ale celeilalte părți nu fac obiectul prezentului acord de arbitraj.

În orice circumstanțe în care acordul de arbitraj de mai sus permite părților să se judece în instanță, părțile sunt de acord prin prezenta să se supună jurisdicției personale a instanțelor situate în Ro County, California, în acest scop.

Site-ul poate face obiectul legilor de control al exporturilor din SUA și poate face obiectul reglementărilor privind exportul sau importul în alte țări. Sunteți de acord să nu exportați, să reexportați sau să transferați, direct sau indirect, date tehnice din SUA obținute de la Companie sau orice produse care utilizează astfel de date, încălcând legile sau reglementările de export ale Statelor Unite.

Societatea este situată la adresa menționată la punctul 10.8. Dacă sunteți rezident al Californiei, puteți raporta reclamații la Unitatea de asistență pentru reclamații a Diviziei pentru produse de consum din cadrul Departamentului pentru protecția consumatorilor din California, contactându-i în scris la adresa 400 R Street, Sacramento, CA 95814, sau prin telefon la (800) 952-5210.

Comunicații electronice. Comunicările dintre dvs. și Companie utilizează mijloace electronice, fie că utilizați Site-ul sau ne trimiteți e-mailuri, fie că Compania postează notificări pe Site sau comunică cu dvs. prin e-mail. În scopuri contractuale, (a) sunteți de acord să primiți comunicări de la Companie în formă electronică; și (b) sunteți de acord că toți termenii și condițiile, acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări pe care Compania vi le furnizează în format electronic satisfac orice obligație legală pe care aceste comunicări ar fi satisfăcut-o dacă ar fi fost într-o formă scrisă pe hârtie.

Termeni întregi. Acești Termeni constituie întregul acord între dumneavoastră și noi în ceea ce privește utilizarea Site-ului. Neexercitarea sau neaplicarea de către noi a oricărui drept sau prevedere din acești Termeni nu va funcționa ca o renunțare la un astfel de drept sau prevedere. Titlurile secțiunilor din acești Termeni sunt doar pentru comoditate și nu au niciun efect juridic sau contractual. Cuvântul "inclusiv" înseamnă "inclusiv fără limitare". În cazul în care oricare dintre prevederile acestor Termeni este considerată invalidă sau inaplicabilă, celelalte prevederi ale acestor Termeni nu vor fi afectate, iar prevederea invalidă sau inaplicabilă va fi considerată modificată astfel încât să fie valabilă și aplicabilă în măsura maximă permisă de lege. Relația dvs. cu Compania este cea a unui contractant independent și niciuna dintre părți nu este un agent sau un partener al celeilalte. Acești Termeni, precum și drepturile și obligațiile dumneavoastră în cadrul acestora, nu pot fi cesionate, subcontractate, delegate sau transferate în alt mod de către dumneavoastră fără consimțământul scris prealabil al Companiei, iar orice încercare de cesiune, subcontractare, delegare sau transfer care încalcă cele de mai sus va fi nulă și neavenită. Compania poate cesiona în mod liber acești Termeni. Termenii și condițiile stabilite în acești Termeni vor fi obligatorii pentru cesionari.

Confidențialitatea dumneavoastră. Vă rugăm să citiți Politica noastră de confidențialitate.

Informații privind drepturile de autor/marcă comercială. Drepturi de autor ©. Toate drepturile rezervate. Toate mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de servicii afișate pe site sunt proprietatea noastră sau a altor terțe părți. Nu vă este permisă utilizarea acestor mărci fără acordul nostru prealabil în scris sau al terților care ar putea deține aceste mărci.

Informații de contact

Adresă: B-dul Pipera, 1/i, Et:5, Constructia C2, Biroul Nr. 11, Compart. 13, Voluntari, Ilfov, 77190

Email: contact@smart-infra.ro

ro_RORO

Acest site utilizează cookie-uri

Utilizăm module cookie pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de social media și pentru a ne analiza traficul. De asemenea, împărtășim informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru cu partenerii noștri de social media, publicitate și analiză, care le pot combina cu alte informații pe care le-ați furnizat sau pe care le-au colectat din utilizarea de către dvs. a serviciilor lor.